تلفن تماس : 021-00000000
قالب برانوش

قالب برانوش

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

طراحی و اجرای شبکه ، سیستم نظارت تصویری و دیتا سنتر 

تاریخ انتشار : 2021/05/31

طراحی و اجرای شبکه ، سیستم نظارت تصویری و دیتا سنتر

طراحی و اجرای اتاق دیتا سنتر و تجهیز آن به ابعاد حدود ۳۰ متر مربع.

طراحی و اجرای شبکه محلی با حدود ۲۰۰ نود فعال در شبکه در ۶ واحد اداری و ۵ فروشگاه.

طراحی و اجرای سیستم مخابراتی تحت شبکه VOIP بر اساس سیستم Elastix

طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری و نیز طراحی و ساخت و اجرای سیستم حضور و غیاب پرسنل با استفاده از تکنولوژی RFID اکتیو.