تلفن تماس : 021-00000000
قالب برانوش

قالب برانوش

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری تحت شبکه و اتاق مانیتورینگ یک شرکت سیمان

تاریخ انتشار : 2021/05/31

طراحی و اجرای سیستم نظارت تصویری تحت شبکه و اتاق مانیتورینگ یک شرکت سیمان

طراحی و جاگذاری دوربینهای نظارت تصویری شرکت سیمان قشم با استفاده از برند Vivotek کانادا به تعداد ۶۴ عدد فضای بیرونی و ۴۰ عدد فضای داخلی به همراه طراحی و اجرای زیر ساخت شبکه یکپارچه سیستم نظارت تصویری. تامین برق اکثر دوربینهای فضای بیرونی با بهره مندی از تکنولوژی سولار انجام شده است. همچنین تردد وسایل نقلیه از گیت اصلی با استفاده از دوربینها در پایگاه داده ثبت و ضبط می گردند.