تلفن تماس : 021-00000000
قالب برانوش

قالب برانوش

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

طراحي شبكه كامپيوتري یکی از مراکز مدیریت شهری تهران

تاریخ انتشار : 2021/05/31

طراحي شبكه كامپيوتري یکی از مراکز مدیریت شهری تهران

اين شبكه با داشتن بيش از ۲۰۰ گره به عنوان يكي از بزرگترين شبكه‏ هاي فعال در كشور به شمار مي‏رود. طراحي اين شبكه با توجه به گستردگي فيزيكي و ترافيك آن انجام گرفته و از خصوصيات آن مي‏توان از توزيع مناسب ترافيك و درجه اطمينان بالا نام برد. در اين شبكه كار كنترل ترافيك و نظارت بر شبكه با استفاده از نرم‏ افزارهايي مانند SNMP انجام مي‏پذيرد. پشتيباني و گسترش شبكه تاكنون ادامه دارد.