تلفن تماس : 021-00000000
قالب برانوش

قالب برانوش

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

خدمات پشتيباني سخت‌افزاري و نگهداري تجهيزات رايانه‌اي گمرک

تاریخ انتشار : 2021/05/31

خدمات پشتيباني سخت‌افزاري و نگهداري تجهيزات رايانه‌اي گمرک

تعمير و نگهداري و پشتيباني تجهيزات رايانه‌اي، شبكه كامپيوتري و سيستم برق اضطراري گمركات و واحد‌هاي ستادي گمرك جمهوري اسلامي ايران، تامين تجهيزات رايانه‌اي مورد نياز كارفرما .