تلفن تماس : 021-00000000
قالب برانوش

قالب برانوش

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

نوشته هایی با برچسب "تحليل و طراحي سيستم مكانيزه بارنامه‌هاي داخلي راه‌آهن"

تحليل و طراحي سيستم مكانيزه بارنامه‌هاي داخلي راه‌آهن 

تحليل و طراحي سيستم مكانيزه بارنامه‌هاي داخلي راه‌آهن اين پروژه شناخت، مستند سازي و ارائه راهكارهايي براي بهينه‌سازي گردش بارنامه‌هاي داخلي راه‌آهن و حسابرسي متمركز در مركز در بر داشت كه نتيجه كار به صورت گزارشي شامل نمودارهاي UML از گردش كاري موجود و پيشنهادي به اداره كل آمار و فن‌آوري اطلاعات راه‌آهن ارائه و […]

ادامه مطلب